شرایط ارسال در لوازم قنادی حاج مهدی با توجه به برنامه ریزی که برای ارتقاء فرهنگ فروش اینترنتی دارد برای تشویق افراد برای خرید اینترنتی شرایط خوبی را برای ارسال برای شما مشتریان لوازم قنادی حاج مهدی در نظر گرفته است.

  • برای تمام تمام خرید های زیر 420 هزار تومان هزینه ثابت 36 هزار تومان در نظر گرفته است.
 
  • برای تمام خرید های بالای 420 هزار تومان ارسال رایگان به تمام ایران در نظر گرفته شده است.