رویه ارسال کالا در لوازم قنادی حاج مهدی به این صورت می باشد که بعد از ثبت سفارش کالا و نهایی شدن آن ، سفارش شما جهت بررسی فاکتور به واحد مالی ارسال می گردد و بعد از بررسی و تایید توسط امور مالی به انبار لوازم قنادی حاج مهدی ارسال می شود تا بسته بندی شود.


بعد از بسته بندی سفارش، یک ایمیل برای شما ارسال خواهد شد که سفارش شما بسته بندی شده است. واحد انبار بسته بندی های روزانه را به قسمت بسته ای ارسالی خواهد فرستاد.


واحد ارسال مرسوله ها را هر روز تا ساعت 10 صبح تحویل و به اداره پست برای ارسال خواهد برد و بعد از طی رویه های اداری بسته ها ارسال خواهد شد.


بعد ازظهر شماره پیگیری ها برای هر کدام از عزیزان در سایت ثبت خواهد شد و ایمیل تکمیل سفارش برای شما ارسال خواهد شد.


تمام این امور بصورت روزانه انجام می شود و در صورتی که روز تعطیل نباشد سفارش شما در فردای همان روز ارسال خواهد شد.